Etický kodex komunity serveru PojdFotit.cz

1. Pokyny pro komunitu

Vítejte v komunitě PojdFotit.cz. Jsme komunita pro všechny, co chtějí být upřímní, laskaví a slušní k ostatním. Máme rádi fotografii. Milujem focení a vše kolem. Milujeme modeling, máme blízko k natáčení videí a filmů. Baví nás foto a video technika. Jsme kreativní a hledáme ty nejlepší záběry, jak objekt nebo fotomodela vyfotit. Pokud se v tom nevidíte, nemusíte v komunitě být.

Naším cílem je podporovat fotografii. To znamená, že nám záleží na tom, aby fotograf měl dostatek příležitostí ke tvorbě. Aby fotomodel, od rána do večera pózoval fotografům, bude-li to jeho přání. Aby každá slušná firma na světě, našla fotografa, fotomodela a další lidi, které ji pomohou jejich produkt nebo službu skvěle prezentovat, vyfotit a pomoc firmě vyrůst.

Níže uvádíme seznam našich komunitních zásad. Pokud některou z těchto zásad porušíte, může vám být přístup na PojdFotit.cz zakázán. Strašně moc věříme, že to ve vašem případě, nebudeme muset dělat. Doporučujeme vám zároveň i to, abyste nám jakékoliv chování, které porušuje naše zásady nahlásili.

2. PojdFotit.cz není pro

Nahota / sexuální obsah

Žádná nahota, žádný sexuálně explicitní obsah není žádoucí a není povolen.

Obtěžování

Není povoleno zneužívat nebo obtěžovat jiné uživatele. Není povoleno k tomuto chování ani jiné uživatele nabádat. Není povoleno zasílat nevyžádaný sexuální obsah ani zprávy s obsahem, vyjadřující hrozbu, šikanu, pronásledování a zastrašování.

Násilí a fyzická újma

Netolerujeme násilný obsah ani obsah, kde se vyskytuje krev. Netolerujeme činy nebo obsah, který obsahuje nebo ohrožuje násilý jakéhokoliv druhu, včetně terorismu. Fyzické napadení, nátlak a jakékoliv násilné činy jsou přísně zakázány. Obsah, který obhajuje nebo oslavuje sebevraždu nebo sebepoškozování, není rovněž povolen. V těchto situacích můžeme podniknout řadu kroků, abychom uživateli pomohli, včetně oslovení krizových prostředků.

Projevy nenávisti

Jakýkoli obsah, který propaguje, obhajuje rasismus, bigotnost, nenávist nebo násilí páchané na jednotlivcích nebo skupinách na základě faktorů, jako jsou (ale nikoli výhradně) rasa, etnický původ, náboženská příslušnost, postižení, pohlaví, věk, národní původ, sexuální orientace, nebo genderová identita není povolena.

Soukromé informace

Nezveřejňujte žádné soukromé informace veřejně, vaše ani nikoho jiného. To zahrnuje čísla sociálního zabezpečení, pasy, hesla a finanční informace.

Spam

Nepoužívejte PojdFotit.cz k nasměrování lidí na externí webové stránky prostřednictvím odkazu nebo jinak jiným než jen povoleným způsobem Služby, tj. na vyhrazených místech určené pro vložení externího odkazu.

Předstírání identity

Buď sám sebou! Nepředstírejte, že jste někdo jiný.

Nezletilí

Abyste mohli používat PojdFotit.cz, musíte být starší 18 let.

Porušení autorských práv a ochranných známek

Pokud to není vaše, nezveřejňujte to. Pokud váš Profil obsahuje jakékoli dílo chráněné autorskými právy nebo ochrannými známkami jiných osob, nezobrazujte jej, pokud k tomu nemáte povolení.

Nelegální použití

Nepoužívejte PojdFotit.cz k ničemu nezákonnému.

Jedna osoba, jeden účet

Na PojdFotit.cz smí mít každý člověk jen jeden účet. Prosím, respektujte to.

PojdFotit.cz si vyhrazuje právo prozkoukmat a/nebo ukončit váš účet bez vrácení jakýchkoli nákupů, pokud jste zneužili Službu nebo jste se chovali způsobem, který PojdFotit.cz považuje za nevhodný, nezákonný nebo porušující Podmínky použití, včetně akcí nebo komunikace které se vyskytují mimo Službu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2019 a Provozovatel si vyhrazuje právo na to je kdykoliv upravit. V případě, že dojde k úpravám, bude o tom komunita informována e-mailovou zprávou.